Aangepast sporten is bedoeld voor mensen met een beperking, die niet met een reguliere vereniging mee kunnen komen. De vernieuwde website www.aangepastsporten.info bevat een sportzoeker waarop alle verenigingen met een aangepast sportaanbod te vinden zijn en informeert over aangepast sporten in de regio. De afgelopen maanden is er door Sportservice Noord-Holland en SportSupport Kennemerland hard gewerkt aan een vernieuwde website en uitstraling. Door de nieuwe opzet is het makkelijker geworden om een geschikte sport te vinden in deze regio. En dat is natuurlijk erg belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van deze doelgroep. Op de oude website stond ook al veel informatie over het aangepast sporten, inclusief alle verenigingen met een sportaanbod voor mensen met een beperking in een groot deel van Noord-Holland en Utrecht. In de vernieuwde versie wordt nu ook Haarlem en omgeving meegenomen en daarnaast is de opmaak een stuk duidelijker geworden. Daardoor is het voor meer mensen mogelijk om de juiste informatie te vinden. Met een nieuw logo, dat bovenaan de website prijkt, wordt eenheid en duidelijkheid gecreëerd voor het aangepast sporten in alle regio’s. Door financiering van de provincie Noord-Holland zijn deze veranderingen mogelijk gemaakt.

Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de regiomedewerker aangepast sporten in onze regio. Kijk daarvoor op www.aangepastsporten.info.