Op zondagochtend 28 oktober om 10.00 uur verzamelde een groep wandelaars zich voor de Bindelwijk om gezamenlijk deel te nemen aan de wandeltocht die georganiseerd was door Fitaal aan de Amstel en stichting Coherente. Het was nog best fris op dit vroege tijdstip. Iedereen was goed aangekleed en stond te popelen om te vertrekken. Voor de start werd er gezamenlijk opgewarmd. Een trainster van Fitaal aan de Amstel verzorgde deze gezamenlijke warming-up. Nadat de benen en armen los gezwaaid waren was het tijd om te gaan wandelen. De grote groep wandelaars volgde de begeleiders van Fitaal aan de Amstel. Halverwege de wandeltocht hebben de deelnemers een aantal wandeloefeningen gedaan en bij de Ouderkerkerplas is samen met de foto- en vogelwerkgroep stil gestaan. De vogelwerkgroep heeft hier kort wat verteld over de smienten bij de Ouderkerkerplas en de fotowerkgroep heeft dit vast gelegd. Na deze korte stop was het tijd om door te wandelen naar de Bindelwijk. Hier werden alle deelnemers enthousiast onthaalt en in de Bindelwijk werd gezamenlijk wat warms gedronken. Het was een gezellige afsluiting in de Bindelwijk waarbij ook nog een stukje fruit was gesponsord door fruitkistje en bakker Out. Daarnaast hadden zowel de foto- als de vogelwerkgroep hun werk in beeld gebracht in de Bindelwijk. De fotowerkgroep liet zien wat ze doen en had mooie materiaal mee. De vogelwerkgroep had een prachtige diapresentatie gemaakt waarbij de Ouderkerkerplas en de vogels in beeld waren gebracht. Het was een geslaagde ochtend met veel samenwerkingen.