De combinatiefunctionaris van het Muziekcollectief Marianne Hoek verzorgt vier muzieklessen aan groep 1-2 van de Amstelschool. Tijdens de muzieklessen leren de kinderen met schoolinstrumenten werken, zoals ritmestokjes, triangels, trommels en boomwhackers*. De kinderen verkennen maat, ritme en muzikale tegenstellingen luid-zacht, hoog-laag, snel-langzaam. Ze zingen liedjes over olifanten en kleuren, passend bij het thema ‘’Elmer de Olifant”.

Foto muzieklessen

*Boomwhackers zijn vrolijk gekleurde plastic buizen die op toon gestemd zijn en waarmee je op verschillende manieren geluid kunt maken https://www.youtube.com/watch?v=r2sOI1TUw9g.