Jaarlijks organiseert de sportkoepel NOC*NSF de Nationale Sportweek, dit jaar is dat van 15 tot en met 24 september. Ook Ouder-Amstel doet mee aan de twintigste Nationale Sportweek (editie 2023). Tijdens de laatste raadsvergadering deed wethouder Frequin (Sport) alvast een mededeling voor de raadsleden dat de gemeente samen met de sportaanbieders en de buurtsportcoach actief zal zijn tijdens de Nationale Sportweek.

Doel van de Sportweek is dat bewoners kunnen kennismaken met de diverse sporten die in Ouderkerk en Duivendrecht worden aangeboden.
Deelnemen aan sport betekent deelnemen aan de maatschappij, wat naast plezier aan sporten voor de bewoners zelf, een belangrijk element is voor de gemeente.

De nadere invulling van de Nationale Sportweek in Ouder-Amstel volgt in augustus.