Over ons

Deze website is een initiatief van de gemeente Ouder-Amstel, met medewerking van welzijnsstichting Coherente.

Gemeente Ouder-Amstel

De gemeente is actief betrokken bij de lokale sport. Zij ‘stimuleert en faciliteert’, onderhoudt contacten met de sportverenigingen en andere aanbieders van sport- en beweegactiviteiten, ondersteunt waar mogelijk op maat en verhuurt sportzalen en –velden in de Bindelwijk, het Dorpshuis en de velden van de voetbalcomplexen (in overleg met de voetbalclubs).
Op de website van de gemeente vind je meer informatie over het beleid en over het sportdeelname-onderzoek dat begin 2014 is uitgevoerd in Ouder-Amstel.

 

Coherente

Stichting Coherente is de welzijnsstichting in Ouder-Amstel. Zij houdt zich onder andere bezig met jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, het wmo-loket en vrijwilligerswerk. Sport en bewegen speelt daarin een steeds belangrijker rol. Het project ‘gezonde leefstijl voor ouderen’, sport en spel voor jeugd en jongeren en de organisatie van beweegmarkten zijn daar voorbeelden van.