3 December is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldgehandicaptendag. Tijdens deze dag gaat alle aandacht uit naar gelijke kansen en rechten voor mensen met een beperking. Uiteraard geldt dit ook op het gebied van sport en bewegen. Ook in Ouder-Amstel wordt actief gestimuleerd mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. Sportservice Haarlemmermeer zet zich daar namens onze gemeente voor in.

Passend Aangepast Sporten Traject

Energie, motivatie, fysieke conditie, prestaties neerzetten, plezier hebben en vriendschappen opbouwen; Er zijn talloze redenen waarom het beoefenen van een sport leuk en nuttig is. Helaas blijft het aantal sporters met een beperking nog steeds achter bij het aantal sporters zonder beperking. Om daar verandering in te brengen, zet Sportservice Haarlemmermeer zich actief in op het gebied van sportaanbod voor mensen met een beperking. Eén van de initiatieven, die hier aan bij moet dragen, is het project PAST. PAST staat voor Passend Aangepast Sporten Traject en is bedoeld om mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kennis te laten maken met verschillende aangepaste sporten. Zo kan er tegen een gereduceerd tarief, 4 keer een les van een bepaalde sport worden gevolgd. Een aantal verenigingen in de regio Amstel & Meerlanden doet mee met dit project. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor rolstoeltennis in Badhoevedorp, of voor G-atletiek in Hoofddorp (zie foto). De verenigingen, die meedoen aan PAST, zijn gespecialiseerd om sporters met een achterstand of beperking te ondersteunen, zodat zij toch met plezier kunnen sporten.

Wegwijzer aangepast sporten

Uiteraard is het sportaanbod voor mensen met een beperking veel groter. Op andere dagen kunt u in de regio Amstel & Meerlanden bij meer dan 100 verschillende sport en beweegaanbieders terecht. De website www.aangepastsporten.info geeft het volledige sportaanbod in Noord-Holland en dus ook in Ouder-Amstel en omgeving weer. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe ‘Wegwijzer Aangepast Sporten regio Amstel & Meerlanden; dé brochure met informatie over alle regionale sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke, auditieve of visuele beperking, chronische aandoening of autisme spectrum stoornis. Deze informatiebrochure kunnen belanghebbenden gratis aanvragen bij Wout Werker, regiomedewerker aangepast sporten van Sportservice Haarlemmermeer via wwerker@sportservicehaarlemmermeer.nl of 023-5575937. Voor meer informatie over PAST, kunt u ook mailen naar past@sportservicehaarlemmermeer.nl.