Op 27 maart jl. vond in het Dorpshuis in Duivendrecht de workshop ‘Gedrag (g)een Probleem’ plaats voor trainers en vrijwilligers van sportverenigingen. Spreker Arjan Pruim ging in op het omgaan met en voorkomen van probleemgedrag bij jongeren en bood de deelnemers zowel een theoretisch als een interactief gedeelte. De reacties achteraf waren zeer enthousiast.

Probleemgedrag op de sportvelden
Probleemgedrag bij jongeren komt steeds vaker voor binnen sportgroepen en verenigingen. In dit kader hebben Team Sportservice en stichting Coherente de handen ineengeslagen en een cursus georganiseerd. Tijdens deze avond kregen deelnemers een voorlichting van Arjan Pruim van Link2Sport. Arjan is werkzaam op de Hanzehogeschool Groningen en heeft jaren gewerkt als gymdocent in het Speciaal Onderwijs. Naast een theoretisch gedeelte gingen de deelnemers ook zelf  in de praktijk aan de slag met verschillende spelvormen in de gymzaal. Hier werd duidelijk gemaakt welke invloed je kan hebben als trainer en hoe je structuur biedt en daarmee bijdraagt aan het creëren van een veilig sportklimaat.

Samenwerkingsverband Aangepast Sporten
Dit samenwerkingsverband wordt uitgevoerd door Team Sportservice Haarlemmermeer en richt zich op het optimaliseren en stimuleren van sportaanbod voor mensen met een beperking. In dit kader is, in samenwerking met stichting Coherente, deze workshop georganiseerd om trainers handvatten te bieden in de omgang met jongeren met gedragsproblemen en verenigingen bewust te maken van hun maatschappelijke rol en het creëren van een veilig sportklimaat. Heeft u vragen over het aangepast sporten of over andere zaken? Dan kunt u contact opnemen met Wout Werker van Team Sportservice Haarlemmermeer of met Joëlle Goudsmit van stichting Coherente. De contactgegevens staan hier onder weergegeven.

Joëlle Goudsmit, combinatiefunctionaris  bij stichting Coherente
Contact via: J.goudsmit@coherente.nl of 020 – 496 36 73

Wout Werker, regioconsulent Aangepast Sporten bij Team Sportservice Haarlemmermeer
Contact via: wwerker@teamsportservice.nl of 023 – 205 5500