Het college van b&w van Ouder-Amstel heeft onlangs de Subsidieregeling Combinatiefuncties vastgesteld. Met deze regeling krijgt het werken met combinatiefunctionarissen, zoals we dat sinds 2014 al doen, een structureler karakter. Sportverenigingen en culturele instellingen kunnen vanaf 1 april 2017 een beroep doen op de regeling.

 De mogelijkheid om gebruik te maken van combinatiefuncties bestaat omdat Ouder-Amstel net als de meeste andere gemeenten in Nederland gebruik maakt van de rijksregeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. De regeling houdt in dat de loonkosten van combinatiefunctionarissen (soms ook buurtsportcoaches genoemd) voor 40% gesubsidieerd worden door het rijk. De andere 60% moet door de gemeente samen met lokale partijen opgebracht worden.

Coördinator en Gezonde Leefstijl

In Ouder-Amstel is een deel van de combinatiefuncties ondergebracht bij welzijnsstichting Coherente, zoals de coördinerende combinatiefunctionaris 4-12 jaar en een functie die betrekking heeft op het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen. De afgelopen jaren maakten de volgende Ouder-Amstelse organisaties al gebruik van een combinatiefunctionaris: gym- en turnvereniging IVO, Amstelbad, NEA handbal en trim, roeivereniging De Amstelgeuzen, zeil- en surfvereniging Ouderkerkerplas (WVOP) en het Muziekcollectief. Met de organisatie van de Koningsspelen en een groot aantal clinics en kennismakingslessen op sportief en cultureel gebied op en na schooltijd, is er de afgelopen periode al veel van de grond gekomen.

Mogelijkheden voor sportverenigingen en culturele stichtingen

Vanaf 2017 is er een jaarlijks budget van ruim € 30.000 beschikbaar waar verenigingen en stichtingen met een sportief of cultureel karakter een beroep op kunnen doen. Zij kunnen zelf combinatiefunctionarissen aannemen of inhuren en kunnen er daarbij voor kiezen iemand in te zetten die affiniteit heeft met de betreffende sport of culturele activiteit. Voor tips over het type dienstverband kunnen zij contact opnemen met een van de organisaties die de afgelopen jaren al gebruikmaakten van combinatiefunctionarissen.

Waarvoor combinatiefunctionarissen inzetten?

De inzet van combinatiefunctionarissen kan meerdere doelen dienen. Enerzijds kunnen ze bedoeld zijn om een aanbod van binnenschoolse en buitenschoolse sport- en cultuuractiviteiten te organiseren en te stimuleren, waarbij de nadruk dient te liggen op verrijking van het aanbod, kennismaking en talentontwikkeling. Daarnaast zijn het organiseren en versterken van contacten en samenwerking tussen lokale partijen van belang en kan het versterken van de maatschappelijke functie van een vereniging of instelling een argument zijn om een combinatiefunctionaris in te zetten. Daarbij kan gedacht worden aan het terugdringen van gezondheidsproblemen, het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in een woonkern, het spelen van een rol in probleemsignalering en het bijdragen aan re-integratietrajecten.

Aanvraagprocedure

Er kan twee keer per jaar budget aangevraagd worden, in april en in oktober beslist het college van b&w over toekenningen. Er kan een bedrag van € 20 per uur worden aangevraagd, waarbij een vereiste is dat de aanvrager zelf minimaal € 5 bijbetaalt. Er is een maximum aan het aantal uren gesteld van 300 per vereniging, voor een periode van maximaal twaalf maanden. Bekijk hier de subsidieregeling en het aanvraagformulier.